ascii画

分类:Geometric figures 选择分类

展示为: ascii图 | 多行注释(/**/) | 多行注释(#) | 多行注释(//) | 多行注释(--) | 多行字符串(''') | 多行字符串(+) |

                ,_-=(!7(7/zs_.
               .=' ' .`/,/!(=)Zm.
        .._,,._.. ,-`- `,\ ` -` -`\\7//WW.
     ,v=~/.-,-\- -!|V-s.)iT-|s|\-.'  `///mK%.
    v!`i!-.e]-g`bT/i(/[=.Z/m)K(YNYi..  /-]i44M.
   v`/,`|v]-DvLcfZ/eV/iDLN\D/ZK@%8W[Z..  `/d!Z8m
   //,c\(2(X/NYNY8]ZZ/bZd\()/\7WY%WKKW)  -'|(][%4.
  ,\\i\c(e)WX@WKKZKDKWMZ8(b5/ZK8]Z7%ffVM,  -.Y!bNMi
  /-iit5N)KWG%%8%%%%W8%ZWM(8YZvD)XN(@. [  \]!/GXW[
 / ))G8\NMN%W%%%%%%%%%%8KK@WZKYK*ZG5KMi,-  vi[NZGM[
 i\!(44Y8K%8%%%**~YZYZ@%%%%%4KWZ/PKN)ZDZ7  c=//WZK%!
,\v\YtMZW8W%%f`,`.t/bNZZK%%W%%ZXb*K(K5DZ  -c\\/KM48
-|c5PbM4DDW%f v./c\[tMY8W%PMW%D@KW)Gbf  -/(=ZZKM8[
2(N8YXWK85@K  -'c|K4/KKK%@ V%@@WD8e~ .//ct)8ZK%8`
=)b%]Nd)@KM[ !'\cG!iWYK%%|  !M@KZf  -c\))ZDKW%`
YYKWZGNM4/Pb '-VscP4]b@W%   'Mf`  -L\///KM(%W!
!KKW4ZK/W7)Z. '/cttbY)DKW%   -` .',\v)K(5KW%%f
'W)KWKZZg)Z2/,!/L(-DYYb54% ,,`, -\-/v(((KK5WW%f
 \M4NDDKZZ(e!/\7vNTtZd)8\Mi!\-,-/i-v((tKNGN%W%%
 'M8M88(Zd))///((|D\tDY\\KK-`/-i(=)KtNNN@W%%%@%[
 !8%@KW5KKN4///s(\Pd!ROBY8/=2(/4ZdzKD%K%%%M8@%%
  '%%%W%dGNtPK(c\/2\[Z(ttNYZ2NZW8W8K%%%%YKM%M%%.
   *%%W%GW5@/%!e]_tZdY()v)ZXMZW%W%%%*5Y]K%ZK%8[
   '*%%%%8%8WK\)[/ZmZ/Zi]!/M%%%%@f\ \Y/NNMK%%!
    'VM%%%%W%WN5Z/Gt5/b)((cV@f` - |cZbMKW%%|
      'V*M%%%WZ/ZG\t5((+)L'-,,/ -)X(NWW%%
        `~`MZ/DZGNZG5(((\,  ,t\\Z)KW%@
          'M8K%8GN8\5(5///]i!v\K)85W%%f
           YWWKKKKWZ8G54X/GGMeK@WM8%@
           !M8%8%48WG@KWYbW%WWW%%%@
            VM%WKWK%8K%%8WWWW%%%@`
             ~*%%%%%%W%%%%%%%@~
               ~*MM%%%%%%@f`
                 '''''
    _________
  .-'  ``-_ `-.
 .'  ___  `-. `.
 /  /' /\   \  \
|  ,'  / `\  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  \  /  ,'  |
 \  \  `\/ _/  /
 `. `-_  ```  .'
  `-_ `-,_  ,-'
 /~~~~~~~~~~~~~|\
|~~~~~~~~~~~~| | |
| |~T~~~~~~~~| | |
| | |    | | |
| | |________|_| |
| | |____________|
 \|_____________/
     _________________________.
    / _____________________ /|
    / / ___________________/ / |
   / / /| |        / / |
   / / / | |       / / . |
  / / /| | |       / / /| |
  / / / | | |      / / / | |
 / / / | | |      / / /| | |
 / /_/___| | |__________/ / / | | |
/________| | |___________/ / | | |
| _______| | |__________ | | | | |
| | |  | | |_________| | |__| | |
| | |  | |___________| | |____| |
| | |  / / ___________| | |_ / /
| | | / / /      | | |/ / /
| | | / / /      | | | / /
| | |/ / /       | | |/ /
| | | / /       | | ' /
| | |/_/_______________| | /
| |____________________| | /
|________________________|/
  .-^-.
  /   \
 /    \
 /     \
|      |
\      /
 `-._____.-'
   /\
  .' `.
 .'   `.
<     >
 `.   .'
  `. .'
   \/
   .-^-.
  ."    ".
."       ".
\        /
 \       /
 \      /
  \_________/
 _____    _____    _____
 /   \   /   \   /   \
<    >----<    >----<    >
 \_____/   \_____/   \_____/
 /   \   /   \   /   \
<    >----<    >----<    >----.
 \_____/   \_____/   \_____/   \
    \   /   \   /   \   /
    >----<    >----<    >----<
    /   \_____/   \_____/   \_____
    \   /   \   /   \   /   \
    `----<    >----<    >----<    >
       \_____/   \_____/   \_____/
              /   \   /
             <    >----'
              \_____/
         _______
        / _____ \
     _____/ /   \ \_____
     / _____/ 311 \_____ \
  _____/ /   \    /   \ \_____
 / _____/ 221 \_____/ 412 \_____ \
 / /   \    /   \    /   \ \
/ / 131 \_____/ 322 \_____/ 513 \ \
\ \    /   \    /   \    / /
 \ \_____/ 232 \_____/ 423 \_____/ /
 / /   \    /   \    /   \ \
/ / 142 \_____/ 333 \_____/ 524 \ \
\ \    /   \    /   \    / /
 \ \_____/ 243 \_____/ 434 \_____/ /
 / /   \    /   \    /   \ \
/ / 153 \_____/ 344 \_____/ 535 \ \
\ \    /   \    /   \    / /
 \ \_____/ 254 \_____/ 445 \_____/ /
 \_____ \    /   \    / _____/
    \ \_____/ 355 \_____/ /
     \_____ \    / _____/
        \ \_____/ /
        \_______/
   _.-""""`-._ 
  ,' _-""""`-_ `.
  / ,'.-'"""`-.`. \
 | / / ,'"""`. \ \ |
 | | | | ,'"`. | | | |
 | | | | |  | | | | |

😉 阿里云幸运红包,戳我领取

评论

首页 - Wiki
Copyright © 2011-2022 iteam. Current version is 2.106.3. UTC+08:00, 2022-10-08 06:19
浙ICP备14020137号-1 $访客地图$